Guidade personliga fiskeupplevelser

Guidade personliga fiskeupplevelser

Bokningsbara upplevelser

Anglerman Fishing Adventures säljer våra upplevelser via vår partner VisitTo.se. För att boka en upplevelse, följ länken för upplevelserna till VisitTo.se för mer information och köp.

Information gällande Covid-19

Vi vill informera dig så att du kan känna dig förvissad om att vi alltid prioriterar din säkerhet. Anglerman fishing adventures följer noggrant Folkhälsomyndighetens direktiv om hur vi på bästa sätt skyddar våra gäster och medarbetare från Coronaviruset, Covid–19.

Våra aktiviteter sker oftast i privata enskilda mindre grupper mellan 1-8 personer. Vi jobbar proaktivt med att både desinficera ytor och utrustning vi nyttjar i samband med våra aktiviteter, samt tillhandahåller handsprit och möjliggör god handhygien.
Alla våra aktiviteter sker till 90 % i utomhusmiljö och dessa anpassar vi i största möjliga mån för att säkerställa att rekommenderat avstånd hålls mellan alla deltagare. Som extra försiktighetsåtgärder ser vi över, justerar och anpassar koncept och verksamhet, allt för att optimera säkerheten för våra gäster och medarbetare.

Alla logianläggningar vi samverkar med arbetar även under samma princip.

Guidat gäddflugfiske i Älvdalen

Pris från 4995 kr

Flugfiske från mindre båt alternativt flytring där vi söker av vikar och avsatser med både ytbeten och sjunkande flugor med spektakulära hugg!

Isfiske i Dalarnas fjällvärld

Pris från 5995 kr

Att fiska efter den mytomspunna rödingen är både spännande och utmanande. Denna fisk med sin ibland eldröda buk och svarta fenor…

Tre dagar Laxflugfiske i vild norrlandsälv

På senvåren fylls älvarna med smältvatten från fjällvärlden. De går höga och strida samtidigt som de tidiga, ofta stora laxarna från Östersjön stiger i de svenska älvsystemen.

Guidat flugfiske för barn

Pris från 2795 kr per guided tour

Är ditt barn intresserad av flugfiske precis som du själv?

Isfiske - Jakten på rödingen

Pris från 1995 kr

Välkommen att följa med Anglerman Fishing Adventures ut på någon av Älvdalens otaliga sjöar i härlig vildmark. Att fiska efter den mytomspunna rödingen är både spännande och utmanande.

Hemestertips - prova på flugfiske

Pris från 3500 kr

I Älvdalen, en del av Sveriges sydligaste vildmark rinner den erkända Österdalälven med stor tillgång av både öring och harr.

Upplev en levande fäbodvall

Från 1600 kr per natt

Lyssna till tystnaden och känn lyxen av att vara långt ifrån storstad och teknik. Brindbergs fäbod ligger vackert belägen på 550 möh, med utsikt mot Sälenfjällen och Norge, och en bra bit från närmsta samhälle. Brindbergs fäbod är en av få nuvarande levande fäbodar i landet.

Anglerman Grand Slam

Pris från 11400 kr per person

I Älvdalen, norra Dalarna erbjuder naturen unika förutsättningar för er att uppleva 3 olika fiskeäventyr i en och samma resa. Att under några dagar uppleva torrflugefiske i strömmande och stilla vatten samt gäddflugfiske borgar för att denna resa aldrig blir tråkig. Variationen av både fisket och miljöerna bildar en unik upplevelse.

Flytringsfiske i privat sjö vid Kungsberget

Pris från 3995 kr

Anglerman fishing adventures erbjuder en häftig flugfiskedag med flytring med stor chans på ädelfisk i rejäla storlekar!

Social media

    

Om oss

Anglerman drivs och ägs av Michael Nyberg.

Anglerman arbetar med att leverera upplevelser inom fisketurismen till kunder från hela världen och är operativa allt från lokalt till globalt, allt efter kundernas önskemål. Vi jobbar med mantrat “Av fiskare, för fiskare” då vi vet vad vi själva söker som fiskare när vi beger oss ut på egna resor och äventyr. Med år av arrangerande av fiskeresor, och den kunskap vi har som inbitna fiskare själva, är vi trygga i att leverera precis den upplevelse ni söker efter era önskemål och kunskap.

Hållbarhet

Anglerman fishing adventures arbete med hållbarhet i vår verksamhet är viktigt ur både kundperspektiv och egen utveckling. Nedan beskriver vi lite kortfattat hur vi jobbar med hållbarhet som en av grundstenarna att ta hänsyn i i verksamhetens alla delar.

– Vid alla våra aktiviteter kommunicerar vi vikten av att respektera och vårda den miljö vi vistas i utifrån både miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Detta för att öka våra kunders medvetande och samtidigt minimera risken för negativ påverkan. Exempelvis belysa vikten av att respektera Allemansrätten och vad den innebär, respektera lokala föreskrifter, Anglerman´s policy kring hantering av fångst och bifångster.

– Catch & Release förespråkas och anammas utefter förutsättningar i alla våra fiskeaktiviteter för att vårda bestånd för möjligheten att fortsätta bedriva fiske utan negativ påverkan.

– Vid servering av förtäring till kunder anammar vi lokala råvaror med mindre miljöpåverkan i produktionen så långt som möjligt.

– Aktiva val att utifrån våra förutsättningar alltid ta det hållbaraste alternativet i våra inköp av utrustning- och förbrukningsmaterial samt väljer leverantörer med uttalad hållbarhetsprofilering i sin produktion. Exempelvis 4-taktsskotrar i stället för 2-takt, Eko-& lokalt producerade produkter vid val av livsmedel. Inget nyttjande av engångsartiklar.

– Vi arbetar för att bli certifierade på lämplig nivå utifrån vårt förhållande till hållbarhet. Ingen certifiering är dock ej ännu genomförd.

– Deltagande i olika lokala, nationella eller globala projekt som verkar för positiv utveckling av den miljö vi opererar inom. T ex fiskevård- & miljöåtgärder eller projekt som ökar den allmänna medvetenheten om allas vår påverkan både positivt och negativt beroende på våra val om hur åberopa hållbarhet i vår livssyn.

Partners

 

Micke Nyberg
Anglerman Fishing Adventures

070 798 05 88
micke@anglerman.se

    

 

Micke Nyberg
Anglerman Fishing Adventures

070 798 05 88
micke@anglerman.se